افزودن تاریخ به فهرست

22 فروردین 1394 | آموزش وردپرس | 0 comments

گاهی اوقات برای نمایش تاریخ در سایت جایی را طراحی نکردید و یا فراموش کردید ! و یا اینکه ترجیح می دهید در کنار گزینه های فهرست تاریخ را نمایش بدهید .. برای این منظور می توانید کد زیر را به فایل functions.php اضافه نمایید .

add_filter( 'wp_nav_menu_items','add_date', 10, 2 ); function add_date( $items, $args ) { $items .= '<li class="navdate">' . jdate( 'l  j F Y' ) . '</li>'; return $items; }

با فرض اینکه فهرست شما در سمت راست قرار گرفته پس کد استایل زیر را به فایل style.css اضافه می کنیم تا تاریخ را در سمت چپ نمایش دهد .

.navdate { color: #fff; float: left !important; border: 0 !important; padding: 10px; }

ممکن است در پوسته مورد نظر شما چند فهرست داشته باشید و بخواهید تاریخ فقط در یکی از آن ها نمایش داده بشود . برای این کار کد زیر را به functions.php اضافه می نمایید .

add_filter( 'wp_nav_menu_items','add_date', 10, 2 ); function add_date( $items, $args ) { if ( 'main' == $args->theme_location ) $items .= '<li class="navdate">' . date( 'l F jS, Y' ) . '</li>'; return $items; }

البته به جای کلمه main نام فهرست مورد نظر خود را وارد می نمایید .

البته توجه داشته باشید که با استفاده از این ترفند شما می توانید موارد دیگری را هم به فهرست اضافه کنید و در اینجا ما فقط تاریخ را آموزش دادیم .

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x