ضمن عرض تبريك به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارک رمضان  پاز تا آخر ماه رمضان  برگزار مي كند .

٪۲۵ تخفيف جهت خريد پنل ها

٪۱۵ تخفيف جهت خريد خطوط اختصاصي

-به ازاي هر ۱۰ هزار تومان خريد ۵۰ پيامك هديه بگيريد

 

هدیه ویژه :

در صورتی  کاربری که شما معرفی نمودید یک پنل غیر رایگان تهیه نماید پنل شما هم به طور رایگان به همان پنل ارتقا خواهد یافت !

به طور مثال شما پاز را به یکی از دوستان خود معرفی می کنید. اگر دوست شما پنل حرفه ای را خریداری نماید پنل شما هم به طور رایگان حرفه ای خواهد شد !

تا سه نفر از دوستان خود را معرفی کنید و تنها یک بار هزینه پنل را پرداخت نمایید

*تخفیف پنل ها به عنوان شارژ اولیه به پنل ها افزوده خواهد شد .