توضیحات : با استفاده از این اسکریپت می توانید یک تول تیپ ساده برای سایت خود ایجاد کنید که امکانات آن را در قسمت بعد...