جا به جا کردن فرم دیدگاه در وردپرس

21 خرداد 1396 | آموزش وردپرس | 0 comments

در ساختار پیش فرض اکثر قالب های وردپرس ابتدا دیدگاه های کاربران نمایش داده می شود و در انتهای لیست فرم ارسال دیدگاه . شاید برای شما هم پیش آمده باشد که بخواهید در ابتدا فرم را قرار دهید .

برای این منظور ابتدا لازم است یک زیر پوسته از قالب فعلی خود تهیه کنید تا تغییراتی که انجام می دهیم بعد از به روز رسانی های قالب پاک نشوند . ( آموزش ایجاد زیر پوسته در وردپرس )

بعد از آن از فایل comments.php که معمولا در فولدر اصلی قالب قرار دارد یک کپی گرفته و در فولدر زیر پوسته خود قرار دهید . ( در صورتی که فایل مذکور در قولدر دیگری قرار داشت فولدری با همان نام در زیر پوسته خود نیز ایجاد نمایید )

حال فایل comments.php جدید را باز کرده و ویرایش می کنیم .

کد زیر را در فایل بیابید و cut نمایید .

<?php comment_form(); ?>

سپس به دنبال عنوان دیدگاه بگردید که معمولا با کلاس comment-title مشخص می شود و کد را قبل از آن قرار دهید .

توجه داشته باشید که فایل comments.php در قالب های مختلف متفاوت است ولی اگر ساختار آن را به درستی تشخیص دهید مشکلی نخواهید داشت . ولی اگر باز هم مشکلی داشتید می توانید از ساختار آماده قالب های دیگر هم استفاده نمایید . برای مثال :

<?php
/**
 * The template for displaying comments.
 *
 * The area of the page that contains both current comments
 * and the comment form.
 *
 * @package Tesseract
 */

/*
 * If the current post is protected by a password and
 * the visitor has not yet entered the password we will
 * return early without loading the comments.
 */
if ( post_password_required() ) {
 return;
}
?>

<div id="comments" class="comments-area">

 <?php // You can start editing here -- including this comment! ?>

 <?php comment_form(); ?>

 <?php if ( have_comments() ) : ?>
  <h2 class="comments-title">
   <?php
    printf( _nx( '1 Comment on &ldquo;%2$s&rdquo;', '%1$s Comments on &ldquo;%2$s&rdquo;', get_comments_number(), 'comments title', 'tesseract' ),
     number_format_i18n( get_comments_number() ), '<span>' . get_the_title() . '</span>' );
   ?>
  </h2>

  <?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // are there comments to navigate through ?>
  <nav id="comment-nav-above" class="comment-navigation" role="navigation">
   <h1 class="screen-reader-text"><?php _e( 'Comment navigation', 'tesseract' ); ?></h1>
   <div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( __( '&larr; Older Comments', 'tesseract' ) ); ?></div>
   <div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments &rarr;', 'tesseract' ) ); ?></div>
  </nav><!-- #comment-nav-above -->
  <?php endif; // check for comment navigation ?>

  <ol class="comment-list">
   <?php
    wp_list_comments( array(
     'style'   => 'ol',
     'short_ping' => true,
     'avatar_size'  => 80
    ) );
   ?>
  </ol><!-- .comment-list -->

  <?php if ( get_comment_pages_count() > 1 && get_option( 'page_comments' ) ) : // are there comments to navigate through ?>
  <nav id="comment-nav-below" class="comment-navigation" role="navigation">
   <h1 class="screen-reader-text"><?php _e( 'Comment navigation', 'tesseract' ); ?></h1>
   <div class="nav-previous"><?php previous_comments_link( __( '&larr; Older Comments', 'tesseract' ) ); ?></div>
   <div class="nav-next"><?php next_comments_link( __( 'Newer Comments &rarr;', 'tesseract' ) ); ?></div>
  </nav><!-- #comment-nav-below -->
  <?php endif; // check for comment navigation ?>

 <?php endif; // have_comments() ?>

 <?php
  // If comments are closed and there are comments, let's leave a little note, shall we?
  if ( ! comments_open() && '0' != get_comments_number() && post_type_supports( get_post_type(), 'comments' ) ) :
 ?>
  <p class="no-comments"><?php _e( 'Comments are closed.', 'tesseract' ); ?></p>
 <?php endif; ?>

</div><!-- #comments -->
0
افکار شما را دوست دارم، لطفا نظر دهیدx
()
x