در بعضی سایت ها به بعضی علل نمی خواهیم تا کاربران اصلی به پیشخوان سایت دسترسی داشته باشند . برای اینکه فقط مدیران به پیشخوان سایت دسترسی داشه باشند می توانید کد زیر را به فایل functions.php اضافه نمایید .

بعد از افزودن کد بالا اگر کاربری صفحه پیشخوان را وارد نماید به صفحه اصلی سایت بازگردانده می شود .