یکی از قابلیت های css قابلیت شفاف سازی یا opacity هستش . نکته بدی که این قابلیت داره عدم پشتیبانی در مرورگرهای مختلف هستش . با استفاده این کد کوتاه می تونید به راحتی در همه مرورگرها از این قابلیت اسفاده کنید .

عدد ۵۰ یا ۰/۵ میزان شفافیت هستش که به ترتیب از ۱۰۰ و ۱ هستش .