تعرفه های پیامک و پنل های پیامکی به طور چشمگیری کاهش یافت !

به منظور جلب رضایت شما مشتریان محترم تعرفه های پیامک و هم چنین پنل های پیامکی کاهش یافت .

برای دیدن تعرفه های جدید بر روی اینجا کلیک نمایید .