افزودن ورود و خروج و خوش آمدگویی به قالب

افزودن ورود و خروج و خوش آمدگویی به قالب

برای این کار کافیست کد زیر را در محل موردنظرتون در قالب وارد نمایید . با استفاده از این کد پیوند مربوط به ورود خروج و عضویت نمایش داده می شود . <div id=”user-details”> <?php if (is_user_logged_in()) { $user = wp_get_current_user(); echo ‘Welcome...