سایت خود را در حالت درحال تعمیر قرار دهید !

سایت خود را در حالت درحال تعمیر قرار دهید !

گاهی اوقات دارید روی یک سایت کار می کنید ولی نمی خواید کاربرای عادی سایت رو ببینند . با قرار دادن کد زیر در فایل functions.php دسترسی به سایت و پیشخوان فقط برای مدیر سایت فراهم میشه وکاربرای عادی نمی تونن سایت رو ببنید . <?php function maintenace_mode() { if (...