نحوه ساخت زیرپوسته

نحوه ساخت زیرپوسته

حتما تا به حال شده یک قالب از مخزن وردپرس نصب کنید . بعدش یکی دوتا تغییر کوچیک توش میدید بعدشم خب تغییرات بعدی و بعدی … تا اینجا مشکلی نیست ولی خب وقتی  به روزرسانی قالب میادش عزا میگیرید ! کی می خواد این تغییرات رو دوباره انجام بده ! اولش در مقابل به روزرسانی مقاومت...