سامانه جدید پیامکی پاز راه اندازی شد

سامانه جدید پیامکی پاز راه اندازی شد

بعد از گذشت حدود ۱۰ ماه از فعالیت سامانه پیامکی پاز سامانه جدید با امکانات جدید راه اندازی شد . در این سامانه بسیاری از مشکلات گذشته رفع شده و امکانات کاربردی بیشتری نیز به آن افزوده شده است که تمامی امکانات به طور رایگان برای تمام کاربران فعال می باشد . * کاربران...