صفحه تشکر برای فرم تماس ۷

صفحه تشکر برای فرم تماس ۷

بسیاری از سایت ها به دلایل مختلف از افزونه تماس ۷ contact form 7 استفاده می کنند . راحتی قابلیت اتصال به افزونه های دیگه از مزایای این افزونه است . وقتی که فرم تایید و ارسال میشه یک خط به پایین فرم اضافه میشه مبنی بر اینکه با موفقیت ارال شد . اگر مایلید به جای اضافه...