قابلیت های جدید سامانه پیامکی

قابلیت های جدید سامانه پیامکی

قابلیت های در نسخه جدید سامانه پیامکی اضافه شده است :   ۱- امکان ارسال از خط ۲۰۰۰ عمومی با تعرفه کمتر جهت ارسال انبوه ۲-امکان ارسال انبوه بر اساس سن و جنسیت ۳-امکان ارسال پیامک از طریق BTS ایرانسل ۴-امکان مدیریت مدارک ارسال کاربران در سامانه ۵-امکان ارسال با نام...