اسکریپت ساده تول تیپ یا راهنما در نوشته

اسکریپت ساده تول تیپ یا راهنما در نوشته

توضیحات : با استفاده از این اسکریپت می توانید یک تول تیپ ساده برای سایت خود ایجاد کنید که امکانات آن را در قسمت بعد معرفی خواهیم کرد . امکانات افزونه : -امکان تعیین مکان تول تیپ ( بالا پایین راست و یا چپ نوشته ) -امکان تعیین رنگ برای تول تیپ بر اساس نوع آن ( دارای مدل...