آواتار دایره ای داشته باشیم !

آواتار دایره ای داشته باشیم !

با توجه به قابلیت های جدیدی که در  css3 ایجاد شده تحولات زیادی در زمینه طراحی سایت شکل گرفته . البته درسته مرورگرهای قدیمی از آن پشتیبانی نمی کنند ولی به هر حال خیلی از طراحان از آن استفاده می کنند . ( جالب اینجاست که مرورگر های جدید IE هم هنوز از بعضی قابلیت های جدید...